Kitos iniciatyvos

Kitos Valdorfo pedagogikos iniciatyvos Lietuvoje:

Ugdymo įstaigos:

Kauno valdorfo mokykla:             http://www.valdorfas.org

Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija:     http://www.mokyklaelma.lt

Valdorfo darželis “Karalių pasaka”  Vilniuje, Vakaro g. 6, Lazdynėliai:

karaliupasaka@yahoo.com, tel. 8 68636463

Valdorfo darželis “Žemės aidas”  Vilniuje:

zemesaidas@gmail.com, tel. 8 67987766

Valdorfo darželis “Bitė lingo”  Vilniuje: Donelaičio g. 8

http://bitelingo.lt/

Žaliasis Valdorfo darželis Vilniaus raj., Elnių g. 7, Bratoniškės

zaliasisdarzelis@gmail.com, tel. 8 686 51766

Lopšelis-darželis “Šaltinėlis” Kaune:   http://www.saltinelis-vd.lt/

Valdorfo darželis “Namučiai po smilga” Mažeikiuose: http://namuciaiposmilga.tucia.lt/

Valdorfo darželis “Gintarinė šviesa” Klaipėdoje: http://gintarinesviesa.lt

Darželis “Namų darželis” Vilniuje (Valdorfo grupė): http://www.namudarzelis.lt/lt/apie_mus

Lopšelis-darželis “Pasaka” Vilniuje  (2 Valdorfo grupės): http://www.pasaka.vilnius.lm.lt/

Lopšelis-darželis “Krivūlė” Vilniuje  (Valdorfo grupė): http://www.fondai.com/Krivule/Krivule.htm

Lopšelis-darželis “Pasaka” Mažeikiuose (3 Valdorfo grupės):    http://www.ldpasaka.lt

Lopšelis – darželis „Žibutė“ Šilutėje:      http://www.silutezibute.lt

Lopšelis – darželis „Pušelė“ Šilutėje (Valdorfo grupė): http://pusele-silute.lt

Lopšelis – darželis „Nykštukas“ Palangoje (Valdorfo grupė):  http://www.palangosnykstukas.lt

Kitos įstaigos:

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija

Ši organizacija vienija visas Lietuvos Valdorfo mokyklas.                                                     http://lvmasociacija.lt

Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija

Ši organizacija vienija tiek fizinius, tiek juridinius asmenis: nevalstybinius Valdorfo darželius, valstybiniuose darželiuose dirbančius Valdorfo pedagogus, Valdorfo pedagogiką remiančias tėvų organizacijas.          http://www.valdorfoasociacija.lt/

Valdorfo pedagogikos centras:       http://valdorfoprojektas.lt

Europos Valdorfo asociacijas vienijanti organizacija: http://www.ecswe.org/

 Pasaulio Valdorfo mokyklų sąrašas